پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی

اللهم عجل لولیک الفرج

جمله ای نغز از بزرگان

 

شبکه آموزش پایگاه - آموزش ریاضی 1

خوارزمی
زندگی نامه

بازگشت به صفحه ی اصلی آموزش ریاضی 1

 

شبکه آموزش پایگاه - آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان

فصل اول کتاب - 46 جلسه ی ویدئویی

(دانلود تمام جلسات رایگان است.)

توضیح: کاربران عزیز، تمام جلسات این فصل را می توانید در سایت آپارات و به صورت کاملاً رایگان، مشاهده فرمایید. برای راحتی کاربرانی که به اینترنت پر سرعت دسترسی دارند، لینک دانلود تمام جلسات این فصل با کیفیت خوب، در انتهای همین صفحه ارائه شده است.

موفق و پیروز باشید.
پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی
3 مرداد 1394

 

ردیف
لینک جلسات
موضوع جلسه
مدت جلسه
تعداد بازدید
1

مقدمه و توضیحات اولیه

7 دقیقه و 30 ثانیه
2

بررسی فهرست مطالب کتاب و اولویت بندی آنها

23 دقیقه و 38 ثانیه
3

بحثی تاریخی از مجموعه اعداد طبیعی

11 دقیقه و 56 ثانیه
4

اندازه گیری با اعداد طبیعی - حل تمرین در کلاس صفحه 5 - جئوجبرا

23 دقیقه و 18 ثانیه
5

معرفی مجموعه اعداد صحیح

20 دقیقه و 17 ثانیه
6

حل مسائل صفحه 7 کتاب ریاضی 1 اول دبیرستان

19 دقیقه و 10 ثانیه
7

ادامه حل مسائل صفحه 7 کتاب ریاضی 1 اول دبیرستان

19 دقیقه و 53 ثانیه
8

شروع مبحث اعداد گویا - روش تقسیم یک پاره خط به بخش های مساوی - جئوجبرا

24 دقیقه و 51 ثانیه
9

تعریف مجموعه اعداد گویا - مقایسه دو کسر گویا

22 دقیقه و 20 ثانیه
10

روش دیگری برای مقایسه دو کسر گویای مثبت - حل تمرین در کلاس صفحه 9 ریاضی 1 اول دبیرستان - جئوجبرا

20 دقیقه و 49 ثانیه
11

حل تمرین در کلاس صفحه 9 با روشی دیگر - یافتن یک عدد گویا بین دو عدد گویای دیگر - جئوجبرا

22 دقیقه و 59 ثانیه
12

روشی برای پیدا کردن چند عدد گویا بین دو عدد گویا

21 دقیقه و 39 ثانیه
13

روش سریعتری برای پیدا کردن چند عدد گویا بین دو عدد گویا - حل مسائل 1 تا 3 صفحه 10 کتاب ریاضی 1 اول دبیرستان

18 دقیقه و 23 ثانیه
14

حل مساله ی 4 صفحه 10 کتاب ریاضی 1 اول دبیرستان

18 دقیقه و 7 ثانیه
15

حل مسئله 5 صفحه 10 کتاب ریاضی 1 اول دبیرستان به سه روش

16 دقیقه و 48 ثانیه
16

ادامه ی حل مسئله 5 صفحه 10 کتاب (روش چهارم با استفاده از جئوجبرا) - معرفی مقدماتی مراتب ارقام اعداد اعشاری و مرتبه ی یک دهم، یک صدم و ... برای ارقام

19 دقیقه و 18 ثانیه
17

قسمت صحیح و قسمت اعشاری یک عدد اعشاری - تمرین در کلاس صفحه ی 12 تمرین 1

18 دقیقه و 30 ثانیه
18

حل بقیه مسائل تمرین در کلاس صفحه ی 12 کتاب ریاضی 1 اول دبیرستان

17 دقیقه و 22 ثانیه
19

جمع اعداد اعشاری

16 دقیقه و 22 ثانیه
20

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری - ماشین حساب ویندوز

17 دقیقه و 34 ثانیه
21

حل مسائل صفحه 14 کتاب ریاضی 1 اول دبیرستان

19 دقیقه و 23 ثانیه
22

معرفی اعداد گنگ - تعریف مجموعه ی اعداد حقیقی - معرفی قضیه ی فیثاغورس

19 دقیقه و 57 ثانیه
23

اثبات ساده ای برای قضیه ی فیثاغورس - معرفی یک مقاله در موضوع قضیه ی فیثاغورس - معرفی یک کتاب با بیش از 250 اثبات برای قضیه ی فیثاغورس!!

13 دقیقه و 18 ثانیه
24

معرفی زنجیر مجموعه ی اعداد از طبیعی تا حقیقی - اعداد مختلط - رسم خطی عمود بر یک خط با خط کش و پرگار - جئوجبرا

18 دقیقه و 49 ثانیه
25

حل تمرین در کلاس صفحه 15 - رسم پاره خطهایی با طول ریشه ی دوم 2 و ریشه ی دوم 3 - جئوجبرا

27 دقیقه و 13 ثانیه
26

به دست آوردن ارقام اعشاری عدد رادیکال 2 تا چند رقم با استفاده از جئوجبرا - رسم پاره خطهای رادیکالی که زیر رادیکال آنها مجموع یا تفاضل دو مربع است، مانند رادیکال 13 و رادیکال 12 - توضیحی پیرامون رسم رادیکال 6

20 دقیقه و 34 ثانیه
27

رسم پاره خطهای رادیکالی با استفاده از روش های حلزونی و نیمدایره - معرفی محور اعداد حقیقی و اعداد حقیقی نامنفی - مفهوم قرینه ی یک عدد حقیقی - جئوجبرا

18 دقیقه و 29 ثانیه
28

حل تمرین در کلاس صفحه 16 تمرین 1 - جئوجبرا

23 دقیقه و 30 ثانیه
29

حل تمرین در کلاس صفحه 16 تمرین 2 و 3 - علامتهای کوچکتری و بزرگتری - معرفی مفهوم قدر مطلق - جئوجبرا

23 دقیقه و 28 ثانیه
30

مثالهای دیگری از قدرمطلق

21 دقیقه و 9 ثانیه
31

تقریب های اعشاری اعداد حقیقی

18 دقیقه و 46 ثانیه
32

بررسی مثالهای صفحه ی 18 (تقریبات اعشاری) با استفاده از نرم افزار میپل - حل تمرین در کلاس صفحه 18

17 دقیقه و 43 ثانیه
33

تقسیم مجموعه اعداد گویا به سه دسته ی مختوم، متناوب ساده و متناوب مرکب - تعریف دیگری برای اعداد گنگ - نرم افزار میپل

19 دقیقه و 29 ثانیه
34

حل مسائل صفحه ی 19 (مسائل 1 تا 5) - جئوجبرا

13 دقیقه و 10 ثانیه
35

حل بقیه ی مسائل صفحه ی 19

16 دقیقه و 49 ثانیه
36

شروع بخش نمادها و زبان ریاضی - حل تمرین در کلاس صفحات 21 و 23

18 دقیقه و 41 ثانیه
37

ادامه ی بخش نمادها و زبان ریاضی - فعالیت صفحه 25

20 دقیقه و 27 ثانیه
38

ادامه ی بخش نمادها و زبان ریاضی - تمرین در کلاس اول صفحه ی 26

17 دقیقه و 53 ثانیه
39

ادامه ی بخش نمادها و زبان ریاضی - تمرین در کلاس دوم صفحه ی 26 - مسائل 1 و 2 از صفحه ی 27 - نرم افزار میپل

17 دقیقه و 33 ثانیه
40

ادامه ی بخش نمادها و زبان ریاضی - حل مسائل 3 تا 5 از صفحه ی 27 - چند آزمون ساده از مطالب فصل اول

17 دقیقه و 30 ثانیه
41

حل 3 مساله و طرح 1 مساله برای جلسه ی بعد

15 دقیقه و 44 ثانیه
42

ل 2 مساله و طرح 1 مساله برای جلسه ی بعد

14 دقیقه و 11 ثانیه
43

حل 2 مساله و طرح 1 مساله برای جلسه ی بعد

18 دقیقه و 4 ثانیه
44

حل 3 مساله و طرح 1 مساله برای جلسه ی بعد - نرم افزار میپل

21 دقیقه و 26 ثانیه
45

نکته ای پیرامون آخرین مساله ی حل شده ی جلسه ی قبل - حل 2 مساله و طرح 1 مساله برای جلسه ی بعد

18 دقیقه و 28 ثانیه
46

آخرین جلسه ی فصل 1 - حل 2 مساله

22 دقیقه و 35 ثانیهدانلود رایگان تمام جلسات فصل اول

برای دانلود رایگان تمام جلسات به لینک زیر مراجعه فرمایید (پایگاه آموزش ریاضیات):

http://trainmath.ir/product/riyazi1_old_1

 

پیشنهاد دانلود چند نرم افزار:

از نرم افزار هایی که در جدول زیر مشاهده می فرمایید در بسیاری از جلسات آموزش ریاضی 1 برای درک بهتر مفاهیم، استفاده کرده ایم؛ به کاربران محترم پیشنهاد می شود که در صورت امکان آنها را دانلود و استفاده نمایید.

لینک
توضیح حجم
از این نرم افزار در طراحی جلسات آموزشی استفاده ی زیادی شده است؛ پس از دانلود از حالت فشرده خارج و در پوشه ی soft روی tizer.exe کلیک کنید.

136MB

برای توضیحات لازم به این جا مراجعه کنید.

55.46MB

یکی از نرم افزار های معروف جهان در ریاضیات و مهندسی

320MB


آخرین ویرایش صفحه: 16 شهریور 1398


نظرات و پیشنهادات شما درباره ی مطالب این صفحه، راه گشای ما است. ما را
از آن محروم مفرمایید. با تشکر
23 آبان 1392

استفاده از مقالات، نمونه سوال ها و نرم افزارهای موجود در سایت، در وب سایت های دیگر، با ذکر منبع، آزاد است.
مهدی مفیدی احمدی ، اردیبهشت 1389