پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی

اللهم عجل لولیک الفرج

جمله ای نغز از بزرگان

 

شبکه آموزش پایگاه - آموزش ریاضی 1

خوارزمی
زندگی نامه

بازگشت به صفحه ی اصلی آموزش ریاضی 1

 

شبکه آموزش پایگاه - آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان

فصل چهارم کتاب - 20 جلسه ی ویدئویی (با 10 جلسه ی رایگان)

توضیح: کاربران عزیز دقت فرمایند که 10 جلسه ی ابتدایی فصل برای استفاده به طور رایگان در اختیار شماست، البته برای آگاهی از موضوعات جلسات بعدی، پنج دقیقه ی ابتدایی آنها (با فرمت exe) نیز برای دانلود در اختیار کاربران عزیز قرار داده شد. فرمت تمام جلسات swf است که با نرم افزار flashplayer قابل اجرا هستند.

روش دانلود جلسات فصل چهارم:

برای دریافت لینک دانلود تمام جلسات این فصل، به پایین همین صفحه مراجعه فرمایید.


با تشکر
پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی
20 دی ماه 1395


ردیف
شماره و
لینک جلسه
موضوع جلسه
مدت جلسه
تعداد کلیک
1
جلسه 81

تعریف تفریق دو عدد و تعریف قرینه ی یک عدد، دو تمرین در کلاس صفحه ی 74، چرا منفی ضرب در منفی، مثبت می شود و منفی ضرب در مثبت، منفی می شود؟! چرا جمع یک عدد با قرینه ی خودش، صفر می شود؟! تمرین در کلاس صفحه ی 75
لینک دانلود (13.87MB)

19 دقیقه و 37 ثانیه
2
جلسه 82

تعریف تقسیم دو عدد بر هم، چرا مخرج یک کسر نمی تواند صفر باشد؟! تعریف معکوس یک عدد ناصفر؟ چرا صفر، معکوس ندارد؟ تمرین در کلاس صفحه ی 76
لینک دانلود (12.1MB)

19 دقیقه و 40 ثانیه
3
جلسه 83

برهانی برای روش طرفین-وسطین (شرط تساوی کسرها)، مسائل صفحه ی 77، برهانی بر روش دور در دور-نزدیک در نزدیک (تقسیم کسرها)
لینک دانلود (15.2MB)

19 دقیقه و 41 ثانیه
4
جلسه 84

فعالیت صفحه ی 78، تعریف متغیر، تعریف اعمال جبری و عبارت جبری، جایگذاری مقادیر به جای متغیرها در یک عبارت جبری و یک مثال در این رابطه
لینک دانلود (12.56MB)

19 دقیقه و 23 ثانیه
5
جلسه 85

روش ساختن عبارات جبری یک، دو و سه متغیره با 13 مثال مختلف، عبارت جبری به عنوان یک ماشین ساده با چند ورودی و یک خروجی، بررسی و تحلیل یک بازی ریاضی ساده با استفاده از عبارات جبری، دو مثال از تعبیر هندسی عبارات جبری، مثال دیگری از جایگذاری مقادیر به جای متغیرها در یک عبارت جبری
لینک دانلود (15.67MB)

24 دقیقه و 39 ثانیه
6
جلسه 86

تعریف یک جمله ای، تعریف ضریب عددی برای یک جمله ای، تعریف درجه ی یک جمله ای نسبت به یک متغیر، تمرین در کلاس صفحه ی 80
لینک دانلود (10.74MB)

18 دقیقه و 23 ثانیه
7
جلسه 87

جمع و تفریق یک جمله ای ها، فعالیت صفحه ی 80، تعریف یک جمله ای های متشابه، فعالیت صفحه ی 81
لینک دانلود (15.38MB)

21 دقیقه و 6 ثانیه
8
جلسه 88

ضرب یک جمله ای ها، فعالیت صفحه ی 81، تمرین در کلاس صفحه ی 83، مسائل صفحه ی 83
لینک دانلود (11.9MB)

17 دقیقه و 49 ثانیه
9
جلسه 89

تعریف چند جمله ای، تعریف درجه ی چند جمله ای نسبت به یک متغیر، تعریف نمایش استاندارد چند جمله ای و چند مثال
لینک دانلود (11.28MB)

18 دقیقه و 4 ثانیه
10
جلسه 90

جمع و تفریق چند جمله ای ها، ضرب یک جمله ای در چند جمله ای، ضرب چند جمله ای در چند جمله ای، کاربرد فیزیکی ساده ای از ضرب چند جمله ای ها، مثالی از تعبیر هندسی ضرب چند جمله ای ها
لینک دانلود (15.71MB)

26 دقیقه و 44 ثانیه
11
جلسه 91

مسائل صفحه ی 86 و استفاده از جئوجبرا برای حل بعضی از این مسائل، اثبات های بدون کلام!!
دانلود پنج دقیقه ی ابتدایی جلسه (21.39MB)

25 دقیقه و 19 ثانیه
12
جلسه 92
مروری بر بعضی از قوانین مربوط به عبارات جبری با استفاده از نرم افزار ریاضی اول دبیرستان وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)، معرفی مفهوم اتحاد، فعالیت صفحه ی 87
دانلود پنج دقیقه ی ابتدایی جلسه (16.37MB)
18 دقیقه و 26 ثانیه
13
جلسه 93

تمرین در کلاس صفحه ی 87، فعالیت صفحه ی 88، معرفی اتحاد مربع دو جمله ای و چند مثال، عمل جایگذاری عبارات جبری به جای متغیر ها
دانلود پنج دقیقه ی ابتدایی جلسه (19.72MB)

22 دقیقه و 16 ثانیه
14
جلسه 94

مرور اتحاد مربع دوجمله ای، تمرین در کلاس صفحات 88 و 89
دانلود پنج دقیقه ی ابتدایی جلسه (19MB)

22 دقیقه و 13 ثانیه
15
جلسه 95

مرور اتحاد مربع دوجمله ای، مفهوم تجزیه ی چند جمله ای، تمرین در کلاس صفحه ی 90، تجزیه ی چند جمله ای ها با استفاده از اتحاد مربع دو جمله ای، مسائل صفحه ی 90
دانلود پنج دقیقه ی ابتدایی جلسه (19.6MB)

22 دقیقه و 29 ثانیه
16
جلسه 96

مرور اتحاد مربع دوجمله ای و استفاده از نرم افزار جئوجبرا برای نشان دادن درستی این اتحاد، تعریف عبارات مزدوج، معرفی اتحاد مزدوج، فعالیت صفحه ی 90، استفاده از نرم افزار جئوجبرا برای نشان دادن درستی اتحاد مزدوج، تمرین در کلاس صفحه ی 91 و تجزیه ی چند جمله ای ها با استفاده از اتحاد مزدوج
دانلود پنج دقیقه ی ابتدایی جلسه (26.24MB)

30 دقیقه و 54 ثانیه
17
جلسه 97

مرور اتحاد مربع دوجمله ای و اتحاد مزدوج و استفاده از این دو اتحاد برای محاسبات عددی بدون استفاده از ماشین حساب، فعالیت صفحه ی 91 و معرفی اتحاد جمله ی مشترک و تجزیه ی چند جمله ای ها با استفاده از این اتحاد
دانلود پنج دقیقه ی ابتدایی جلسه (27.29MB)

31 دقیقه و 14 ثانیه
18
جلسه 98

مرور اتحاد های مربع دوجمله ای، اتحاد مزدوج و اتحاد جمله ی مشترک، روش A برای تجزیه ی چند جمله ای ها، تمرین در کلاس صفحه ی 92، فعالیت صفحه ی 93 و معرفی اتحاد تفاضل و مجموع مکعبات (اتحاد چاق و لاغر!) و اتحاد مکعب دو جمله ای و بررسی چند مثال، تجزیه ی چند جمله ای ها با استفاده از اتحاد تفاضل مکعبات، تمرین در کلاس صفحه ی 94
دانلود پنج دقیقه ی ابتدایی جلسه (33.76MB)

39 دقیقه و 12 ثانیه
19
جلسه 99

مرور اتحاد های مربع دوجمله ای، اتحاد مزدوج، اتحاد جمله ی مشترک، اتحاد تفاضل و مجموع مکعبات و اتحاد مکعب دو جمله ای، استفاده از حجم مکعب مستطیل برای نشان دادن درستی اتحاد مکعب دو جمله ای، استفاده از مثلث خیام پاسکال برای به دست آوردن اتحاد توان چهارم دو جمله ای، توان پنجم دو جمله ای و ...، مسائل صفحه ی 94، روش تغییر متغیر برای تجزیه ی چندجمله ای ها، معرفی اتحاد مربع سه جمله ای
دانلود پنج دقیقه ی ابتدایی جلسه (34.19MB)

40 دقیقه و 30 ثانیه
20
جلسه 100

آزمونی از مفاهیم فصل چهارم با 17 مساله به صورت تشریحی و تستی، حل 12 مساله از مسائل خارج از کتاب، فرمول محمد بن حسین کرجی (فرمول رادیکال مرکب) و استفاده از آن در حل مسائل مربوط به رادیکال ها، تغییر شکل چند اتحاد از اتجادهای اصلی برای حل مسائل پیشرفته تر، معرفی اتحاد اویلر و استفاده از آن در تجزیه ی چند جمله ای ها
دانلود پنج دقیقه ی ابتدایی جلسه (51.92MB)

63 دقیقه و 20 ثانیه

روش دانلود تمام جلسات فصل چهارم ریاضی 1:

برای دانلود رایگان تمام جلسات به لینک زیر مراجعه فرمایید (پایگاه آموزش ریاضیات):

http://trainmath.ir/product/riyazi1_old_4

پیشنهاد دانلود چند نرم افزار:

از نرم افزار هایی که در جدول زیر مشاهده می فرمایید در بسیاری از جلسات آموزش ریاضی 1 برای درک بهتر مفاهیم، استفاده کرده ایم؛ به کاربران محترم پیشنهاد می شود که در صورت امکان آنها را دانلود و استفاده نمایید.

لینک
توضیح حجم
از این نرم افزار در طراحی جلسات آموزشی استفاده ی زیادی شده است؛ پس از دانلود از حالت فشرده خارج و در پوشه ی soft روی tizer.exe کلیک کنید.

136MB

برای توضیحات لازم به این جا مراجعه کنید.

55.46MB

یکی از نرم افزار های معروف جهان در ریاضیات و مهندسی

320MB


تماس مستقیم با مدیران پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی

برای تماس لطفاً اینجا را کلیک کنید.


آخرین ویرایش صفحه: 16 شهریور 1398


نظرات و پیشنهادات شما درباره ی مطالب این صفحه، راه گشای ما است. ما را
از آن محروم مفرمایید. با تشکر
23 آبان 1392

استفاده از مقالات، نمونه سوال ها و نرم افزارهای موجود در سایت، در وب سایت های دیگر، با ذکر منبع، آزاد است.
مهدی مفیدی احمدی ، اردیبهشت 1389